Sociale veiligheid

Gouden regels 

Algemene sportregels

WHV gedragsregels

Nevobo gedragsregels

Naast eigen WHV gedragsregels, hanteren we ook de NeVoBo gedragregels. Deze vind je hier.

Pesten op de club

Als sport staan we voor samen spelen en leren van elkaar

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel/herhalen karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen, waarbij de andere persoon zich niet kan verdedigen tegen dit gedrag. 


Pesten, discriminatie en/of belediging wordt bedreigen wanneer de andere persoon er bang van wordt en het gevoel van onveiligheid veroorzaakt. In tegenstelling tot pesten is bedreiging wél strafbar voor de wet. Aan bedreiging hoeft niet niet altijd stelselmatig pesten, discriminatie of belediging aan vooraf te gaan.


Wanneer en binnen WHV sprake is van een pestsituatie, kan dit gemeld worden bij een vertrouwenspersoon of bij het huidige bestuur. WHV treedt hier direct en adequaat tegen op.


Vertrouwenspersoon

WHV staat voor een veilige en open sportcultuur waar wij als vereniging al jaren aan werken. Voor alle volleyballers, maar vooral voor de jeugd.

WHV heeft een tweetal vertrouwenscontactpersonen waar je terecht kunt als jij of jouw kind grensoverschrijdend gedrag ervaren. 

Een vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag. Hij/zij biedt een luisterend oor en zoekt met de betrokkenen naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon iemand betrekken bij een eventuele oplossing.

Meestal is de ondersteuning/advies/informatie voldoende voor de betrokkenen. Als dit niet het geval is, verwijst de vertrouwenspersoon door naar iemand binnen de vereniging of naar hulpverlenende instanties.

Elk incident wordt geanonimiseerd besproken met iemand in het bestuur, want het bestuur is verantwoordelijk voor een veilige vereniging. Klik hier voor ons protocol en zie onderstaand voor de contactgegevens van onze vertrouwenspersonen.

Myrne de Leeuw

E: myrne_deleeuw@hotmail.com

T: 06 46 58 28 06

Fred Temminck

E: fred.temminck@gmail.com

T: 06 52 58 30 77