Procedure teamindelingen

Ieder jaar staan we weer voor de uitdaging om de teamindelingen samen te stellen en zijn er diverse inventarisaties waar spelers, trainers en teamouders een dialoog hebben wat een goede teamindeling is voor komend seizoen. De technische commissie begeleid deze discussie en komt tot een voorstel. Soms valt er wat te kiezen, maar meestal hebben we te maken met het aantal spelers die beschikbaar zijn. Ieder jaar doen diverse WHV-ers hun best dit in goede banen te laten verlopen en we hebben 15 stappen hoe we het proces doen uitgewerkt op deze pagina. Nu we het vastgelegd hebben, hopen we het ook beter te kunnen evalueren en verbeteren.

Uitgangspunten voor de indeling van wedstrijdteams

Uitgangspunten bestuur WHV bij het samenstellen van teams

Uitgangspunten bestuur WHV bij samenstellen van trainingsgroepen

Uitgangspunten bestuur WHV qua communicatie

Het proces

Kalender voor teamindeling

1.     Inventariseren wensen en bepalen progressie

Trainers en TC ontwikkelen een visie gebaseerd op capaciteiten en wensen. De trainers en TC volgen de progressie van haar pupillen het gehele seizoen. Trainers gaan de dialoog aan over wat de wensen en ambities van de pupillen zijn. Ouders kunnen hun beelden delen met de trainer, zodat de wensen goed meegenomen kunnen worden.

Januari

2.     Eerste ideeën worden gedeeld

De ideeën rondom de teamindeling worden tijdens een TC bijeenkomst met trainers besproken om zo een WHV breed beeld te hebben en af te wegen welke veranderingen nodig zijn. Resultaten in de competitie wordt ook meegenomen.

Februari

3.     Zoeken trainers en coaches

Trainers bepalen hun wensen als trainer voor het nieuwe seizoen.

Februari

4.     Verzamelen van individuele wensen

Trainers verzamelen de individuele wensen. Leden en ouders kunnen hun wensen kenbaar maken bij trainers en TC.

Begin maart

5.     Bepalen voorlopige teamindeling

TC maakt een voorlopige teamindeling op basis van en in overleg met de trainers. Deze indeling  wordt besproken zodat trainers en TC alle afwegingen en keuzes doorleven. Eventueel worden nog aanvoerders, (team) ouders betrokken in de afwegingen en keuzes.

Eind maart / begin april

6.     Communicatie voorlopige teamindeling

TC en trainers communiceren de voorlopige teamindeling naar de teams en individuele leden met de gemaakte afwegingen en keuzes.

Medio april

7.     Trainen in nieuwe trainingsgroepen

Direct na het einde van de competitie gaan alle teams in de nieuwe trainingsgroepen trainen. Voor teams die P/D wedstrijden moeten spelen wordt gekeken wat in die 2 weken de beste oplossing is om zich optimaal voor te bereiden voor de P/D wedstrijden.

Medio/Eind april

8.     Maken zaalrooster

De wedstrijdsecretaris stelt met de TC een zaalrooster voor de trainingen en de thuiswedstrijden.

Begin mei

9.     Vastleggen trainers en coaches

Op basis van het zaalrooster en wensen van trainers worden de trainers en coaches aan de teams toegewezen. Voor nieuwe trainers wordt een VOG aangevraagd.

Begin mei

10.   Vaststellen teamindeling

In mei wordt de teamindeling besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Medio mei

11.   Opgave teams bij de NEVOBO

De secretaris controleert de teamopgave en doet de voorlopige teamopgave.

Eind mei

12.   Officiële communicatie naar leden

De secretaris verstuurt de officiële uitnodiging voor het nieuwe seizoen naar alle leden.

Juni - juli

13.   Toewijzen spelers per team in NEVOBO-systeem

De secretaris controleert de teamindeling en vertaalt de speleropgave per team op basis van de NEVOBO regels. Gekoppeld aan de definitieve teamopgave worden in overleg met de scheidsrechterscoördinator ook scheidsrechters opgegeven als scheidsrechter of als scheidsrechter in opleiding.

Juli

14.   Team deelt verwachtingen en maakt teamafspraken

De teams bespreken de verwachtingen voor het seizoen, verdelen de teamtaken en maken teamafspraken om trainingen en wedstrijden goed met elkaar te organiseren.

Augustus / begin september

15.   Team evalueert de verwachtingen en teamafspraken

De teams evalueren in welke mate de verwachtingen gerealiseerd worden, de teamtaken en teamafspraken.

Dit doen de teams zo vaak als nodig.