Donateurschap

Wij bedanken onze donateurs die ons steunen in sportiviteit!

WHV is een club die midden in de samenleving staat en diverse activiteiten organiseert. We doen dat met elkaar, en juist daarom willen we graag onze omgeving betrokken houden bij onze vereniging. We hebben een digitaal clubblad De Staffel en daarmee informeren wij elkaar. Voor € 30 per jaar ontvangt u het gehele seizoen ons clubblad in uw mailbox.


Voor meer informatie of aanmelden als donateur, stuur dan een mail naar onderstaande.

E: penningmeester@wijhoudenvol.nl