Aanmelden

Wil je lid worden van WHV?

Klik hier om je nu online aan te melden.

 

WIl je lid worden van WHV Beach?

Klik Hier om je nu online aan te melden

 

Social


 

 

 

WHV Corona communicatie

 

Per 1 juli is er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De basisregels van RIVM zijn van kracht, maar voor volleybal houden we de richtlijn van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) aan. 

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

 • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
 • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen;

Tijdens het sporten is er vanaf 1 juli de mogelijkheid om gewoon te sporten waarbij de afstanden met elkaar en het contact zeker voor senioren zo minimaal opgezocht wordt. Buiten het sporten op het veld is de 1,5 meter voor senioren (18+) nog steeds van toepassing.

Introducés zijn ook van harte welkom. Dit is dan wel buiten op de beachvelden of het grasveld naast het beachveld en met in achtneming van een aantal strikte regels. Zowel buiten als in de sporthal gelden een aantal regels:

 • Rondom het wisselen van groepen zijn er aanvullende regels. Trainers en ouders ontvangen daarvoor een aanvullende protocol.
 • De aanwezigheid is vooraf bekend en de trainers houden de registratie bij.
 • De ballen worden na iedere training gedesinfecteerd.
 • Deze regels hebben we te respecteren en te handhaven, en per training is er een Corona begeleider (kaderlid) om toe te zien of aan de regel voldaan wordt. Deze legt observaties ook vast op een checklist.
 • Toeschouwers zijn tijdens de trainingen en wedstrijden niet toegestaan.
 • Met desinfecteermiddel de handen nog extra ontsmetten.

Voor de zaal gelden een aantal aanvullende regels:

 • Voor de kleedruimtes (inclusief douches) geldt een maximum van 7 per kleedkamer en een maximum aantal douches van 2 personen.
 • De deuren zijn eenrichtingsverkeer, zodat de teams elkaar niet hoeven te kruisen.

Om het buitenvolleybal mogelijk te maken hebben we een alternatief trainingsschema. Het buitenvolleybal en het beachvolleybal geeft andere risico’s dan in de zaal. De trainers doen er alles aan om de trainingen veilig te laten verlopen, maar leden zijn zelf verantwoordelijk. WHV en trainers nemen geen aansprakelijkheid voor eventuele blessures.  

Het zandrooster is vanaf 1 juli aangepast doordat een aantal teams naar binnen gaan.

Voor de periode 1-18 juli starten we voor een aantal teams met zaalvolleybal op de tijden die ook gelden voor het volgende seizoen

Hieronder vinden jullie het voorlopige zaalrooster dat voor senioren vanaf 24 augustus geldt en vanaf 31 augustus voor de jeugd.

Taak van de Corona-begeleiders

Om de trainingen mogelijk te maken zoeken nog Corona-begeleiders die toezien op een effectieve werking van de instructies. We zoeken 1-2 Corona-begeleiders per trainingsgroep. In totaliteit hebben dan dus een groep van circa 10-12 mensen nodig, zodat het kan rouleren en afgewisseld kan worden. Wat zijn de taken:

 • Toezicht houden op naleving van de algemene regels
 • Aanwezigheidslijsten per training incl. check op ziekte verschijnselen
 • Een observatie en waarschuwingslijst invullen per training
 • Bij het wisselen de procedure voorbereiden en dusdanig uit laten voeren dat dit aan de richtlijnen voldoet
 • Handenwassen en/of ontsmetten na iedere training
 • Reinigen van de ballen na gebruik 

Taak van de Corona-coordinator

We zoeken ook een Corona coördinator met de volgende taak:

 • Monitoren van de uitgangspunten in dit plan
 • Actief opvolgen van de actiepunten en hulp bieden daar waar nodig
 • Contact met de buurtsportcoach / gemeente
 • Ervoor zorgen dat de accommodatie voldoet aan eisen

 

Trainers en begeleiders beachvolleybal tijdens de gymles voor basisscholen

Al eerder organiseerde WHV beachvolleybal lessen voor basisscholen op de beachvelden. Komende dagen vindt er overleg plaats met de buurtsportcoaches wat de wensen van de scholen is. Als WHV kunnen we helpen om de gymlessen mogelijk te maken. Dit vraagt wel extra inzet om voor trainers, maar ook begeleiders om alles gestructureerd te laten verlopen en ook de regels van hygiëne te respecteren. 

Hulp ouders in vitale beroepen (misschien toch beter via de apps)

Wellicht zijn er ouders bij WHV die nu in deze tijd hulp kunnen gebruiken om de kinderen te kunnen laten volleyballen. Mocht er hulp nodig zijn, wie zou bijv. kinderen willen halen en brengen? 

Vrij volleyballen

Voor het vrij volleyballen naast de trainingen gelden de volgende uitgangspunten

 • Alleen senior WHV (beach) leden (ouder dan 18 jaar), kunnen gebruik maken van het beachveld naast de trainingen. Hiervoor geldt een maximum van 4 spelers per veld.
 • Zij spelen onder eigen verantwoordelijkheid maar worden gehouden aan dezelfde regels als het 13+ protocol.
 • Dit moet tenminste 48 uur ervoor aangevraagd worden bij WHV beach of de beach app.
 • Dezelfde afspraken gelden voor normaal gebruik (ballen desinfecteren, 1,5 meter afstand etc.)

De volleyballers van WHV hervatten na 16 weken de zaaltrainingen

Afgelopen week gingen de jeugdteams en de eerste heren en damesteams van volleybalvereniging de zaal weer in. Normale seizoenen lopen medio juni op het einde geeft voorzitter Olaf van Arkel aan. Dit jaar loopt anders dan anders en willen we deze twee weken in juli  benutten om de teams de gelegenheid te bieden om nog weer even het ‘zaalvolleybal-gevoel’ te hebben. We hebben met elkaar ook een hele bijzondere tijd achter de rug. Alweer 16 weken geleden, op donderdag 12 maart,  werd besloten om de volleybalcompetitie en de trainingen per onmiddellijke ingang te stoppen. De jeugd mocht, zes weken later, vanaf 30 april buitensporten en de senioren volgden op 11 mei. WHV schafte twee extra velden aan om alle leden buiten te kunnen laten trainen. Met een alternatief rooster konden alle teams eenmaal per week buiten volleyballen. De jongste jeugd mochten in mei al binnen 1,5 meter met elkaar volleyballen en de oudere jeugd ook vanaf juni. De senioren moesten wel met 1,5 meter afstand van elkaar volleyballen en konden dus niet echt wedstrijdgericht trainen omdat blokken en aanvallen niet toegestaan was. In deze 8 weken konden de volleyballers niet alleen werken aan hun conditie, maar ook aan de balvaardigheid, balbaanherkenning, reactiesnelheid etc. Zeker ook in het zand konden aanvullende technieken geoefend worden waar je juist veel aan hebt in de zaal.

Sinds 1 juli mogen de volleyballers weer in de zaal volleyballen en voor alle leeftijden binnen 1,5 meter van elkaar trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Tiny van Dortmont voorzitter van Sportstichting De Wiel heeft ook maatregelen getroffen om dit mogelijk te maken. Zo zijn er routes bedacht waarin de deuren als ingang of als uitgang gebruikt worden, er een maximum aantal personen in de kleedkamer en onder de douche mag. Als sportstichting hebben we de Corona-tijd benut om alle muren te schilderen, wat het verrassingseffect alleen maar groter maakte.

Eindelijk kon er dus afgelopen woensdag weer volluit gevolleybald worden en de volleyballers deden met zeer groot enthousiasme mee. In de zaal is het spel veel sneller dan buiten en de balbehandelingen kunnen veel technischer uitgevoerd worden. De verschillen tussen het buiten en beachvolleybal met het zaalvolleybal is toch groter dan je misschien zult verwachten. De spelers kunnen zich veel sneller verplaatsen, de binnenbal geeft meer snelheid dan de beachbal, er worden minder fouten gemaakt doordat spelers sneller kunnen reageren en verplaatsen en er geen invloed van zon en wind is en ook de service kun je met meer precisie uitvoeren en het moeilijker maken voor de tegenstanders. De spelers hadden ook het gevoel veel hoger te kunnen springen dan op het gras en op het zand. Ook voor de trainers gaf het veel meer mogelijkheden. De oefeningen kunnen veel meer wedstrijdgericht opgezet worden. Zo kan er niet alleen weer geblokt worden maar ook aanvalscombinaties gespeeld worden. Juist deze snelle middenaanvallen op het midden vragen veel precisie in de pass, de set-up en de timing, snelheid, positie om deze uit te kunnen voeren. Daar gaat een volleybalhart sneller van kloppen. Trainer Ralph Sap was zeer positief over het niveau van zowel dames 1 als van de jeugd. Het buitenvolleybal heeft echt zijn vruchten afgeworpen, want het niveau was echt goed en niet te vergelijken met de trainingen na een zomerstop, waarin iedereen toch weer op gang moet komen. WHV sluit het seizoen in stijl af met het onderling afsluitend toernooi op zaterdag 18 juli waarin jong en oud met elkaar een toernooi spelen, ook oud-leden kunnen deelnemen maar moeten zich wel aanmelden conform de Corona richtlijn: www.wijhoudenvol.nl/toernooi

 

Beachvolleybal ook voor niet volleyballers

De afgelopen twee maanden speelden 50 kinderen van 6 tot en met 18 jaar beachvolleybal op de beachvelden van volleybalvereniging Wij Houden Vol bij het zwembad De Wiel (Leerdamseweg 39) in Asperen. 16 kinderen hadden geen volleybalachtergrond en kwamen kennismaken met deze vrij nieuwe stoere sport. Beachvolleybal is makkelijk om mee te beginnen en kinderen vinden het leuk om te doen. Zaalvolleybal is technisch best uitdagend, maar beachvolleybal daarentegen is veel toegankelijker.

Sinds begin mei begon het beachvolleybal voor de jeugd onder strikte COVID-19 richtlijnen op zaterdagen in 3 groepen van 6-12 jaar om 10:30-12:00, 13-14 jaar om 12:30-14:00 en 15-18 jaar om 14:30-16:00. Dit seizoen hebben we ervoor gekozen om langer te trainen om daarmee meer beachspecifieke technieken dusdanig te kunnen trainen dat het echt een automatisme is geworden. Het team van trainers, bestaande uit Olaf van Arkel, Niels Reder, Bernadet Arendsen en Tjerk de Kuijper hebben een trainingsconcept ontwikkeld waarbij cruciale basisvaardigheden tijdens het openingsspel de reactiesnelheid gestimuleerd wordt, evenals de snelheid in het zand en herkenning van de balbaan. Vervolgens werd in alle trainingen gewerkt aan de specifieke beachvolleybaltechnieken en werden veel balcontacten mogelijk gemaakt. Een belangrijk onderdeel zijn de verschillende zogenaamde ‘hardcontact’-technieken die vereist zijn om te beheersen, omdat in het beachvolleybal iedere bal met hardcontact over het net gespeeld en ontvangen dient te worden. Opvallend is dat de niet-volleyballers deze technieken makkelijker leren dan de zaalvolleyballers, want die hebben meer af te leren. Ook het spelverdelen, de tweede bal ontvangen, Het zogenaamde ‘setten’ is echt anders dan de zaaltechniek. De bal mag bij beachvolleybal minder draaien, en zodoende mag de bal met langer contact gespeeld worden. In de zaaltechniek wordt met een zogenaamde driehoekje gespeeld, maar met beachvolleybal wordt de bal veel meer ingeklemd gespeeld. De technieken hebben ook een andere naam, omdat het net anders moet. In de zaal spreken we over een aanval, terwijl bij beachvolleybal wordt ‘geshot’. Regelmatig wordt gezegd dat het spelen in het zand zwaar is, maar het biedt juist veel mogelijkheden. Je kunt niet alleen veel makkelijker duiken, maar je kunt ook beter afzetten en het zand gebruiken om te remmen. Wat de kinderen ook leuk vinden is de Moonshot, waarbij de service heel hoog geserveerd wordt.

Naast dat de kinderen het leuk hebben gevonden, geven ze zelf ook aan dat ze veel geleerd hebben. Een mooi compliment want juist daarin wil WHV zich onderscheiden. Aanvullend op de trainingen werden in de maand juni vier clinics georganiseerd op vrijdagmiddagen om niet volleyballers te introduceren in het beachvolleybal. Ook werd er beachvolleybal tijdens de gymlessen gegeven. De clinics en de gymlessen zijn onderdeel van het lokaal sportakkoord om het bewegen voor de jeugd te promoten. Na alle trainingen gaan de laatste trainingen afgesloten worden met eindtoernooien, waarbij in specifieke beachvolleybal-toenooivormen gespeeld gaat worden. In het Batman & Robin toernooi kunnen spelers promoveren naar een hogere en degraderen naar een lagere positie in de ranking. En bij het King & Queen toernooi wordt door middel van loting bepaald met welke teamgenoot je gaat spelen. Uiteindelijk wint diegene die het beste kan samenspelen. Introducés zijn altijd welkom om kennis te maken met de sport. Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met opgave van de naam, leeftijd en telefoonnummer.

Sponsors